bosom.jpg 

 
     

pflinks.gif 

Pastell auf Papier, 70 x 100 cm